Нямате артикули в количката.

icon-returns

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 50 лв.

icon-delivery

БЪРЗА ДОСТАВКА ОТ 1 ДО 2 ДНИ

icon-stars

ПЛАТЕТЕ, КОГАТО ВИДИТЕ ПРОДУКТА

secure-payment
× Затвори Преглед на количкатаПоръчка

tr БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 40 лв.

Общи условия за покупко-продажба на стоки през уебсайт за електронна търговия

ПРЕДМЕТ

1. Тези общи условия уреждат договорите за покупко – продажба от разстояние, по смисъла на Закона за защита на потребителите между Биофит Трейд ЕООД /Fitbody/ и потребителите, във връзка със заявяването и закупуването, на предлаганите стоки, чрез електронен магазин – www.thefitbody.eu/bg

 

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

2. „Биофит Трейд “ EООД е търговско дружество с ограничена отговорност, по смисъла на Търговския закон, с ЕИК: 206391748, ДДС номер: BG206391748 и адрес на управление: Бул. България 81Б, ет.4, оф. 7, гр. София 1608.

3. „Fitbody“ е запазена търговска марка на “Биофит Трейд” ЕООД и е нейна собственост. Fitbody администрира интернет страницата www.thefitbody.eu/bg  и съответните  поддомейни.

4. Връзка с Fitbody се осъществява освен на посочения по-горе адрес, на телефон  +359 887 854 543  или на e-mail: support@thefitbody.eu

 

ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

5. По смисъла на настоящите общи условия понятията по-долу, имат следното значение:

5.1. Продавач – Fitbody или всеки от партньорите на „Биофит Трейд“  ЕООД, публикувани на сайта.

5.2. Уебсайт/сайт – интернет страниците, прикачени към домейните www.thefitbody.eu/bg  и съответните поддомейни.

5.3. Интернет страница – съставна и обособена част от уебсайт.

5.4. Потребител/Клиент – Всяко лице, което не е служител на Fitbody и използва интернет страниците, описани по-горе, по какъвто и да е начин.

5.5. „Потребителски профил/Акаунт” – обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.thefitbody.eu/bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.thefitbody.eu/bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

5.6. Поръчка – заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки или услуги от сайта.

5.7. Магазин/Каталог – списък от стоки, намиращи се на сайта и представляващи основното негово съдържание, до които клиентите имат свободен достъп.

5.8. Стока – елемент от каталога, намиращ се на сайта, който представлява предмет на договора за покупко-продажба.

5.9. Договор – всеки договор, сключен от разстояние между Fitbody и клиент за покупко-продажба на стоки от сайта, в следствие от подадена от клиента Поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

5.10. Съдържание – Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на Продавача и обратното.

5.11. БюлетинБрошура, Съобщение – информационни средства, касаещи продуктите в сайта на Fitbody, без обвързване с предоставената информация.

5.12. Плащане – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт.

5.13. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

6. Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.

7. Общите условия са задължителни за всички клиенти на сайта. Използването му означава, че клиентът се е запознал внимателно и се е съгласил с тях, при всяко негово използване.

8. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от Fitbody. Тези промени влизат в сила незабавно, след публикуването им на сайта.

9. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие, за сключване на договори от разстояние, в следствие на направена от него Поръчка.

10. Fitbody си запазва правото да прекрати или откаже регистрация на клиент, едностранно, по свое усмотрение, без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.

11. Възможността за поръчка е валидна само за територията на Р. България и само за лица навършили 18 годишна възраст. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на поръчка, клиентът декларира, че е пълнолетен (навършил 18 годишна възраст).

12. Fitbody уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията им. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

13. Характеристиките, описанията и цените на стоките на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.

14. Fitbody си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции, без предварително известяване на клиентите.

15. Fitbody не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради технически причини.

16. Fitbody си запазва правото да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

17. Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества в склада на Продавача, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

18. Възможно е сайтът да съдържа линкове /връзки/ към други сайтове, като Fitbody не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове.

19. Продавачът и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

20. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

 

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

21. Договорът, за продажба от разстояние, на стоки се счита за сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка.

22. Продавачът уведомява клиента по имейл и/или телефон, за регистрирането на поръчката.

23. При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка.

24. Продавачът си запазва правото при невъзможност за доставка да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за клиента.

25. Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки, се прилага правилото по предходната точка.

26. Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

27. Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.

28. Fitbody може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. Fitbody не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

29. Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

30. Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС.

31. Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи, преди завършването на поръчката Fitbody ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

32. Възможно е след закупуването на стока Fitbody да поиска по имейл, телефон или друг начин на комуникация, от клиента Рецензия, относно закупената стока. При доброволно предоставяне на Рецензия и/или снимка от клиента, клиента дава изричното си съгласие на Fitbody да използва тази Рецензия и/или снимка за рекламни нужди на своят сайт или неговите поддомейни.

33. Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат отношение към действително дължимата цена.

34. При представянето на стоките и услугите Fitbody си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта. В такива случаи описанието на продукта съдържа включените в комплекта продукти и всеки невключен в същото описание продукт се счита, че съответно не е включен в комплекта.

35. Fitbody си запазва правото да променя цените на стоките и услугите, по всяко време, без предварително да известява за това клиентите.

36. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.

37. Fitbody не гарантира наличността на никой продукт, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди същата на клиента по имейл или телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

38. Fitbody може по своя преценка да издава на отделни потребители/клиенти промоционални кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от Fitbody. Предоставените промоционални кодове НЕ може да се споделят с други потребители/клиенти.

38.1. Не може да се прилагат две (2) или повече промоции при една поръчка.

 

ПОРЪЧКА

39. Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.

40. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

41. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

42. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

43. Fitbody си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефон или имейл, в момента на обработка на поръчката.

44. Fitbody не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите.

45. До момента на доставка Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, или поради пороци по закон в сключения договор, като предварително уведоми за това клиента. В такива случаи Продавачът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.

46. С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

47. В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на Fitbody се свързва с клиента по телефон или имейл за да го уведоми. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.

48. Kлиент може да откаже направена поръчка до момента на получаване на информация, че поръчката е окомплектована и предстои изпращане. Това може да стане на имейл адрес: support@thefitbody.eu. В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

49. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на стоката са задължение и отговорност на клиента. Fitbody няма да приеме обратно стоки, изпратени с наложен платеж.

50. Други основания за разваляне на договора от разстояние, от страна на клиента са:

50.1. Нарушена опаковка – Клиентът може да изиска замяна на стоката ако установи, че е в лош търговски вид.  В този случай, разходите по връщане на продукта се поемат от Продавача. При приемане на стоката, от страна на Клиента, и в рамките на 24 часа Клиентът не изпрати писмено или по телефон информация до Fitbody за установени щети по съответните продукти, то те се считат за получени в добър търговски вид. В такъв случай Fitbody не е длъжен да заменя съответните продукти.

50.2. Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача.

51. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез писмена комуникация по имейл, в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да използва формуляр за упражняване право на отказ. При неспазване на 14 дневният срок за връщане на продукт или продукта бъде върнат без Клиентът да е уведомил Продавача, то последният не е длъжен да възстановява заплатените от Клиента суми.

52. При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на телефони: +359 887 854 543  или на имейл адрес: support@thefitbody.eu.

53. Стоките следва да бъдат върнати в склада на Fitbody:  бул. “Липник” 106, гр. Русе, за Fitbody с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани състоянието и съответствието с условията на връщане.

54. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, Fitbody е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която стоката е приета обратно в склада на Fitbody . От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.

54.1. Ако след изпращане на поръчката, клиентът реши, че не желае да я получи, то той трябва да я изпрати към Биофит Трейд ЕООД за собствена сметка. В такъв случай, клиентът е длъжен да предостави на Биофит Трейд ЕООД валиден проследяващ номер на изпратената поръчка. Биофит Трейд ЕООД има задължението да възстанови заплатената от клиента сума в 14 дневен срок, след като се увери, че пратката е получена обратно в склада и състоянието на продуктите не е нарушено.

55. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки и не е отговорен за пратки, които не са доставени до склада му.

56. Възстановяването на сумата се извършва по банков път, на сметката посочена във формуляр за отказ. Можете да свалите формуляра ОТ ТУК. Ако плащането е направено с банкова карта или Paypal, сумата се връща по картата или акаунта, от които е направено плащането.

57. Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да предаде стоките обратно на Fitbody, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати информация за своето решение до Fitbody в писмен вид, преди изтичането на 14 дневния срок.

58. Срокът за замяна, поради техническа неизправност или счупване, на стъклени бутилки и инфузери е 15 календарни дни, считани от денят на приемане на стоката от клиента. След този срок, Fitbody има правото да откаже връщане или замяна на тези продукти. Бутилките и лимитираните чаши Fitbody НЕ са предназначени за миене в съдомиялна. Биофит Трейд ЕООД Не носи отговорност за щети нанесени върху продуктите след измиване в съдомиялна машина.

59. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

60. В случай, че поръчана и предварително платена стока от клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.

61. Условия за връщане или замяна:

61.1. Клиентът трябва да уведоми Продавачът в писмен вид по имейл с попълнен формуляр за връщане. При проблем, свързан с продуктите, клиентът трябва да предостави снимков или видео материал.

61.2. Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;

61.3. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;

61.4. Според Договорът за дистанционнии продажби, всеки клиент има правото да върне закупените продукти в ненарушен търговски вид, без да представя обективна причина за това, в 14 дневен срок след датата на покупка. В такъв случай, разходите по връщане на поръчката към Fitbody са за сметка на клиента. Fitbody няма да приеме доставка на върнати продукти, които са изпратени с наложен платеж.

61.5. Ако клиентът желае да върне продукт, който е закупен като част от промоционален пакет, то редовната цена на продуктите, които остават (или цената на промоционален пакет, ако има такъв със същите продукти) ще бъде приета за новата цена на поръчката (такса за доставка ще бъде добавена, ако новата цена на поръчката е под минимума за безплатна доставка). Разликата между заплатената от клиента сума и новата цена на поръчката ще бъде възстановена на клиента в 14 дневен срок, след като клиента върне продукта обратно към Биофит Трейд ЕООД.

62. Ако стоката бъде върната в отворено/използвано състояние, в което не може да бъде продадена като нова, Продавачът си запазва правото да откаже връщането на платените от Клиента суми при поръчката, както и последващите разходи за връщане на продукта.

 

ПЛАЩАНЕ

63. Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

64. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.

65. Начините на плащане, които предлага Fitbody са: наложен платеж чрез пощенски паричен превод.

66. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

67. Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

68. В случай, че Fitbody не получи плащане съгласно избрания от клиента начин и в договорените срокове преди изпълнение на поръчката, тя се счита отказана от клиента.

 

ДОСТАВКА

69. Продавачът доставя поръчаните онлайн стоки чрез куриерска фирма Еконт – на посочен от клиента адрес или до посочен от клиента офис на куриерската фирма.

69.1. Биофит Трейд ЕООД Не носи отговорност ако поръчка е със статус „доставена“ в куриерската компания, а клиентът има претенции относно същата. При такъв случай клиентът трябва да попълни заявление, че не е получил поръчката и да го предаде на Биофит Трейд ЕООД, за да може последният да започне разследване с куриерската компания.

70. Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.

71. Продаваните стоки са съпроводени с необходимите документи и оригинална опаковка.

70.1. Тъй като Биофит Трейд ЕООД е компания със седалище в Европейския съюз, както и поръчките се изпращат от територията на Европейския съюз, в някои държави извън ЕС могат да възникнат митнически/ДДС такси и задължения при доставка. Отговорност на клиента е да се информира за подобни такси и задължения.

72. Времето за доставка е между 1 и 3 работни дни. Изключение прави т.47.

72.1. PRIORITY SHIPPING – Тази услуга гарантира, че поръчката ще бъде обработена с приоритет преди всички останали поръчки. Такива поръчки се обработват с приоритет и в случай на недостатъчна стока, както и се предават на куриер за доставка първи. Биофит Трейд ЕООД не носи отговорност при забавяне в доставката от страна на куриерската компания.

73. Сумата за доставка е 4.50 лв с ДДС.

74. Доставката на поръчки, съдържащи стоки на стойност над 50 лв. (с ДДС) е безплатна за клиента.

75. Детайлите по отношение на сроковете за доставка на стоките са ориентировъчни и Продавачът не е обвързан с тях за извършването на доставката на конкретна дата. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай на забавена доставка.

76. Доставките се извършват от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване.

77. В деня на доставка клиентът получава SMS и/или e-mail от куриера, че има пратка за получаване. Ако клиентът не бъде намерен на уречените ден и място и няма друго лице, което да приеме пратката вместо него, куриерът оставя бележка, че е посетил адреса и координати за връзка. Пратката се връща в офиса на куриера до поискване. Ако и на следващия ден клиентът не се свърже с Продавача или куриерската фирма, поръчката се счита за анулирана.

78. Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера.

79. Fitbody или представител на куриерската фирма уведомяват клиента по телефон или имейл, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

80. Клиентът се съгласява, че удостоверяването за получената стока може да се извърши от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента – страна по договора.

81. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Продавача или куриера и при констатирани несъответствия с поръчката, да уведоми за това Продавача незабавно.

82. Рискът от загуба или повреда на закупените стоки преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраната от Fitbody компания за куриерски услуги приеме стоките.

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

83. Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

84.  Продавачът има право да използва подизпълнители без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

85.  Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на сайта, е собственост на Fibody или на трети лица, като в този случай Fitbody притежава разрешение за ползване.

86. Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от закона, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между Fitbody и клиента или трета страна.

87. Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на Fitbody.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

88.  Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на Продавача, същите могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.

89. Fitbody може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само, IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.

90. Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с Продавача.

91. Предоставяйки свои лични данни на Продавача като, но не само, имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както Продавача така и трети лица, които са партньори на Fitbody.

92. Клиентът e отговорен за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

93. Fitbody събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица, при спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на Закона за защита на личните данни във връзка с извършваните от дружеството дейности. Една част от тези лични данни се събират във връзка с изпълнение на законови изисквания към Fitbody, друга част въз основа на нуждите за изпълнение на сключваните с клиентите договори, а трети въз основа на изрично съгласие на субектите на тези данни, за маркетингови цели и анализ. По-подробна информация във връзка със защитата и ползването на лични данни се намира в Декларацията за поверителност и в Политиката за защита на личните данни на Fitbody, които представляват неразделна част от настоящите общи условия.

94. Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.

95. Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на съответните държавни органи, на основание и в рамките на закона, и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

ОТГОВОРНОСТ

96.  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

97. Продавачът не носи отговорност за физически или психически увреждания, както и алергични реакции в следствие използването на продуктите. Продуктите на Fitbody не се препоръчват за бременни жени, кърмачки и деца под 18 години. Продуктите в магазина на Fitbody не са лекарство или заместител на такова. При колебания за въздействието на някоя от съставките на продуктите, които са описани на опаковката на всеки продукт, върху вашето физическо или психическо състояние, препоръчваме консултация с вашия лекар преди използване на продуктите.

98. Fitbody не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на сайта.

99. Fitbody не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на сайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

100. Fitbody не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.

101. Fitbody не предлага никакви гаранции, че стоките ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.

102. Fitbody при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

103. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.

 

РЕКЛАМА

104. При създаване на акаунт, клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от Fitbody.

105. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; Чрез използването на специална част в акаунта си; Чрез обаждане на контактите на Продавача; Писмено на имейл.

106. С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.

107. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на Продавача или писмено по имейл.

108. Fitobody си запазва правото да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.

109. Fitbody не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

110. Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.

 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

111.  Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.

112. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

 

СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

113. Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право и законодателство.

114. С използването, посещението на сайта, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия.

115. Споровете, които могат да настъпят между клиент и Fitbody, ще се разрешават по взаимно съгласие чрез взаимни отстъпки. В случай че това се окаже невъзможно, спорът, ще бъде отнасян за решаване към Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник. Настоящата арбитражна клауза не се прилага по отношение на клиенти физически лица. Споровете с клиенти – физически лица ще бъдат отнасяни за решаване към родово и местно компетентния български съд.

116. Надзорни органи: Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe Aдpec: гp. Coфия, пл. „Cлaвeйкoв“ №4A, eт.3, 4 и 6 Телефон: 02 / 980 25 24 Уeб caйт: www.kzp.bg Европейска комисия Онлайн решаване на спорове Уeб caйт: ec.europa

Terms of Use

 

 

Welcome to our website (“TheFitBody.eu”). These Terms of Use govern access to and use of TheFitBody.eu. Access to and use of this website and purchases of products on TheFitBody.eu are based on the assumption that you have read, understood and accepted these Terms of Use.

 


For any additional information, please contact us at TheFitBody.eu or by telephone on +359 2 862 11 64.

For any other legal information, go to the sections Terms of Sale, Return Policy and Privacy Policy of TheFitBody.eu.

TheFitBody.eu may amend or update all or part of these Terms of Use at any time. They shall be binding as soon as they are published in this section of the website.

If you do not agree to all or part of the Terms of Use of TheFitBody.eu, please do not use the website.

Access to and the use of TheFitBody.eu, including the display of web pages, communication with TheFitBody.eu and related websites and social media resources, and making purchases on the website, are carried out by our users exclusively for personal purposes, which should in no way be connected to any trade, business or professional activity.

Remember that you are liable for your use of TheFitBody.eu and its content. TheFitBody.eu shall not be considered liable for any use of the website and its content made by any of its users that are not compliant with the laws and regulations in force, without prejudice to TheFitBody.eu’s liability for intentional torts and gross negligence.

In particular, you will be liable for communicating any information or data which is incorrect, false or concerning third parties (in the event that such third parties have not given their consent), as well as for any improper use of such data or information.

 

1. Privacy Policy

We recommend that you read the Privacy Policy, which also applies if users access TheFitBody.eu and use the relevant services without making purchases. The Privacy Policy will help you understand how and for what purposes TheFitBody.eu collects and uses your personal data.

 

2. Intellectual Property Rights

TheFitBody.eu’s content, including but not limited to, works, images, pictures, dialogues, music, sounds, videos, documents, drawings, figures, logos and any other material posted on TheFitBody.eu in any format, including menus, web pages, graphics, colours, schemes, tools, fonts, design of the website, diagrams, layouts, methods, processes, functions and software which are part of TheFitBody.eu, is protected by copyright and by any other intellectual property rights of TheFitBody.eu and of the relevant rights-holders. Reproduction, wholly or in part, in any form whatsoever, of TheFitBody.eu and its content, is not allowed without written consent from TheFitBody.eu.

TheFitBody.eu has the exclusive right to authorize or prohibit any reproduction (whether direct or indirect, temporary or permanent or by any other means or in any form, in whole or in part) of TheFitBody.eu and its content.

As far as the use of TheFitBody.eu is concerned, you are only authorized to display the website and its content. You are not authorized to reproduce by any means or in any form, in whole or in part, TheFitBody.eu and its content. Any reproduction must be authorized by TheFitBody.eu. Any such reproduction shall be carried out for lawful purposes and in compliance with copyright and the other intellectual property rights of TheFitBody.eu and of the authors of the works posted on the website.

The authors of works posted on TheFitBody.eu are at any time entitled to claim the authorship of their work and to object to any distortion or any other modification of the work, including any damage to the work which may prejudice the honour and reputation of the authors.

You undertake to comply with the copyright of the authors who choose to publish their work on TheFitBody.eu or have cooperated with TheFitBody.eu in the creation of new expressive and artistic works which are intended for publication, not exclusively on the website, or which are an integral part of the website.

In any event, you are not authorized to use, in any manner or form whatsoever, the content of the website or any single work protected by copyright or any other intellectual property right. By way of example, you must not alter or modify the web content or any work protected by copyright or by any other intellectual property right without the consent of TheFitBody.eu’s and the authors.

3. Trademarks and Domain Names

TheFitBody.eu is the exclusive owner of the logos and the registered trademark “TheFitBody” and of any other sign which includes the word “TheFitBody” and the domain name “TheFitBody.eu”.

All of the other signs which are used for distinguishing the products sold on TheFitBody.eu posted on the website are registered trademarks of the respective owners and are used on TheFitBody.eu only for the purpose of distinguishing, describing and advertising the products sold on TheFitBody.eu.

TheFitBody.eu and all the other owners of registered trademarks are entitled to the exclusive use of the trademarks they own.
You are not authorized, without the consent of TheFitBody.eu and of any other owner of the registered trademarks posted on the website, to use such trademarks for distinguishing products or services. Any unlawful or unauthorized use of such trademarks is prohibited and will give rise to serious legal consequences. Such trademarks and any other signs posted on TheFitBody.eu must in no way be used to obtain undue advantage from the distinctive character or reputation of these trademarks or in such a way as to damage them or their owners.

 

4. Links to Other websites

TheFitBody.eu contains links to other websites which are in no way connected to TheFitBody.eu.
TheFitBody.eu does not control or monitor such third-party websites or their content. TheFitBody.eu shall not be held liable for the content of such sites and/or for the rules adopted by them in respect of, but not limited to, your privacy and the processing of your personal data when you are visiting those websites.

Please pay attention when you access these websites through the links provided on TheFitBody.eu, and read their terms and conditions of use and their privacy policies carefully.

TheFitBody.eu provides links to other websites exclusively to help its users to search and surf the Internet and to allow links to websites on the Internet. When TheFitBody.eu provides links to other websites, TheFitBody.eu does not recommend that its users access these websites and does not provide any guarantees to their web content or to services and products supplied and sold by these websites to Internet users.

 

5. Disclaimers on Content

TheFitBody.eu has made all efforts to prevent the publication on its website of content describing or representing situations of physical or psychological violence or which, according to the sensitivity of TheFitBody.eu users, might be deemed to violate civil beliefs or human rights and dignity, in all its forms and expressions.

In any event, TheFitBody.eu does not warrant that the content of the website is appropriate or lawful in all countries.

However, in the event that such content is deemed unlawful or illegal in some of these countries, please do not access our website and, where you nonetheless choose to access it, we hereby inform you that your use of the services provided by TheFitBody.eu shall be your exclusive and personal responsibility.

TheFitBody.eu has also adopted measures to ensure that the content of TheFitBody.eu is accurate and does not contain any incorrect or out-of-date information. However, TheFitBody.eu cannot be held liable for the accuracy and completeness of the content posted by TheFitBody.eu on its website, except for its liability for tort and gross negligence and as otherwise provided for by the law.

At the same time, please contact your Internet service provider or check that each device for Internet connection and access to web content is correctly activated, including your Internet browser.

Although TheFitBody.eu shall use its best efforts to ensure regular access to its website, the dynamic nature of the Internet and web content may not allow TheFitBody.eu to operate without suspension, interruption or discontinuity due to updating the website.

TheFitBody.eu has adopted adequate technical and organizational security measures to protect services on TheFitBody.eu, the integrity of traffic data and electronic communications in order to prevent unauthorized use of or access to data, as well as to prevent risks of dissemination, destruction and loss of data and confidential/non-confidential information regarding users of TheFitBody.eu, and to avoid unauthorized or unlawful access to such data and information. 

6. Our Business Policy

The mission of TheFitBody.eu is to sell products through its services and its website to the “consumer” only. “Consumer” shall mean any natural person who is acting on TheFitBody.eu for purposes which are outside his or her trade, business or professional activity (if any).

If you are not a consumer, please do not use our services for purchasing products on TheFitBody.eu. TheFitBody.eu shall be entitled to object to the processing of purchase orders from persons other than consumers and to any other purchase order which does not comply with the Terms of Sale and these Terms of Use.

 

7. Governing Law

These General Terms and Conditions of Use are governed by European law.